Lütfen bekleyiniz...

Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Dilekçe Adı
 
1 Ortak Alana Müdahale Dava Dilekçesi
2 Kat Mülkiyeti Kanununa Göre İhtarat Yapılması İstemi - Dava Dilekçesi
3 Masraflı ve Gereksiz Yapı Yapma İstemi - Dava Dilekçesi
4 Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Kullanım Nedeniyle Tahliye İstemi - Dava Dilekçesi
5 Apartmana Yönetici Atanması İstemi - Dava Dilekçesi
6 Bağımsız Bölümün Bedeli Karşılığı Devri İstemi - Dava Dilekçesi
7 Kat Malikleri Kurulunun Onayını Alınmadan Bağımsız Bölümde Yapılan Değişikliğin Eski Hale Dönüştürülmesi İstemi - Dava Dilekçesi
8 Apartman Sakinlerini Rahatsız Eden Kiracının Uyarılması İstemi - Dava Dilekçesi
9 Arsa Payının Düzeltilmesi İstemi - Dava Dilekçesi
10 Genel Gider Alacağının Tahsili İstemi - Dava Dilekçesi
11 Kapıcı Konutunun Boşaltılması İstemi- Dava Dilekçesi
12 Denetçi Atanması Davası Dilekçesi
13 Eklentinin Tapuya Tescili İstemi - Dava Dilekçesi
14 Müdahalenin Önlenmesi İstemi- Dava Dilekçesi
15 Mahkeme Kararıyla Yönetici Atanması İstemi - Dava Dilekçesi
16 Kanuna Aykırı Kullanma Nedeni ile Taşınmazın Devri - Dava Dilekçesi
17 Bina Sahibinin Hukuki Sorumluluğundan Doğan Tazminat İstemi – Dava Dilekçesi
18 Hakimin Müdahalesi İstemi-Dava Dilekçesi
19 Husumet İtirazı - Dava Dilekçesi
20 Arsa Payının Düzenlenmesi İstemi-Dava Dilekçesi
21 Başkasının Bağımsız Bölümüne Girilmesine İzin Verilmesi İstemi-Dava Dilekçesi
22 Apartman Yöneticisi Atanması İstemi – Dava Dilekçesi
23 Bağımsız Bölümün Yasaya Aykırı Kullanımı Nedeniyle Devir İstemi-Dava Dilekçesi
24 Alacak Davası – Aidat ve Ortak Gider Borçları ile Gecikme Tazminatının Ödenmesi İstemi – Dava Dilekçesi
25 Eski Hale Getirme - Manevi Tazminat (Dava Dilekçesi)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor